تمام قمر های منظومه ی شمسی

عطارد  وزهره  قمر ندارد ولی زمین  یک قمر به نام ماه دارد به قطر 3659 کیلومتر وسیاره ی مریخ  دوقمر دارد فوبوس با 12 کیلومتر قطر و دیموس  هم  8 کیلومتر  قطر  دارد مشتری  63 قمر دارد که 47 قمر بی نام وقمر های کارم متیس سینوب لیسیتیا انانک لدا آدرستیا الادا پاسیفا آملتیا هیمالیه تب یو یروپا کالیستو گانیمد را شامل می شود
زحل 60 قمر دارد 36 قمر بدون نام و سیارنک هلن آلبیوریکس اطلس یان تلستو پالیاک کالیپسو یمیر  کیو1 ناروس ایجیراک اریاپو پرومتئوس پاندورا فوئب انسلادوس جانوس اپیماتئوس میماس های پریون انکلادوس رئا لیتوس دیان تتیس تیتان است

اورانوس دارای قمر هایی به نام اوفلیا  -کوردلیا - ستبوس- پروسپرو - پردیتا- مب - استفانو - کاپید - فرانسیسکو - فردینانو - ماز گریت - ترینکولو- کالپبان - ژولیت - بلیندا - کرسیدا -روزالیند  - دسدیمونا- بیانکا - سیکوراکس - پاک - پورتیا - میراندا - تیتانیا - اوبر نون - آمبریل و آوریل

ونپتون  دارای 8 قمر به نام های صامنا تالاسا لاریسا گالاتیا دزپینا پورتئوس نرئید و تریتون می باشد

پلوتون  دارای 3 قمر میباشد به نام های نیکس هیدرا وشارون وقمر آریس به نام 20051/sاست

آریس  دارای قمری به نام دسیمونیا است

عکس ها و مطالب مرتبط :

عکسی از ماه

عکسی از خورشید

عکسی ازمشتری و لکه هایش

عکسی از شراره ی خورشید

عکسی از عطارد

عکسی از حلقه های زحل

عکسی از مریخ

عکسی از اورانوس

 کاری از نجوم علم برتر

 

هر گونه کپی بدون ذکر منبع غیر قانونی می باشد

+ نوشته شده توسط محمد آرسته در چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1387 و ساعت 20:4 |